Darujte víno a ušetřete na daních

Chcete poděkovat klientům nebo obchodním partnerům za spolupráci? Promyslete si, který dárek si můžete dát do daní a který ne. Pokud klienta pozvete na večeři, tak na daních neušetříte. Pokud mu ale darujete víno, můžete si tak daň snížit. Musíte ale splnit několik podmínek.


Typickým výdajem společností je pohoštění svých obchodních partnerů. Jako nedaňový výdaj je vylučováno, je to obecně respektované, ale v podstatě nefér, protože při vyjednávání o obchodě určitě pohoštění klienta nebo obchodního partnera jistě patří. Také šumivá vína nebo pivo, patří k oblíbeným dárkům a nikdy je nelze zaúčtovat jako daňově uznatelný náklad.

Zákon hovoří takto: můžete do nákladů pro daň z příjmů zahrnout pořizovací cenu vína nakoupeného pro propagační účely, pokud má hodnotu do 500,- Kč bez DPH a je označeno firemní logem či ochrannou známkou poskytovatele nebo názvem propagovaného zboží či služby. Dále se musí jednat o tiché víno - nikoliv šumivé, sycené, alkoholizované (typ vermut, sherry apod.). Pod názvem tiché víno se skrývají všechna klasická révová vína s výjimkou šumivých vín. Při splnění těchto podmínek je také možné uplatnit odpočet DPH při pořízení vína bez nutnosti odvodu daně při jeho darování v rámci propagace společnosti.

Pokud tedy chcete dát víno do nákladů, musí splňovat tyto tři podmínky:

1.    Musí se jednat o tiché víno
2.    Nákupní cena jedné lahve vína nesmí přesáhnout 500 Kč bez DPH
3.    Víno musí být označeno logem společnosti

 

Platí obdarovaný daň?

Na příjemce daru, pokud je fyzickou osobou, se vztahuje § 4 odst. 1 písm. z) ZDP. Ten stanoví, že od daně jsou osvobozeny příjmy plynoucí ve formě daru, přijatého v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatně výdělečnou činností, jako reklamního předmětu opatřeného obchodním jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele, jehož hodnota nepřesahuje 500 Kč. Jestliže jsou výše uvedené zákonné podmínky splněny, nebude dar u příjemce podléhat zdanění.

Reklamní a propagační předmět, který darujeme svým zákazníkům, je podle zákona o daních z příjmů (§ 25 odst. 1 písm. t)) předmět, který:
•    je opatřený naší obchodní firmou, ochrannou známkou nebo názvem propagovaného zboží nebo služby
•    jeho hodnota nepřesahuje 500 Kč (jsme-li plátce DPH, bere se cena bez DPH)
•    není (s výjimkou tichého vína, což je víno jiné než šumivé) předmětem spotřební daně

 

V KOSTCE 

Poskytnutí reklamního předmětu, jehož hodnota nepřesahuje částku 500 Kč bez daně z přidané hodnoty, je z pohledu daně z příjmů považováno za daňově uznatelný výdaj. Reklamní předmět by měl být označen logem podnikatele (např. samolepkou, vizitkou, zavěšenou medailí). Při pořízení tichého vína jako reklamního předmětu má plátce daně z přidané hodnoty nárok na odpočet daně. Poskytnutí reklamního předmětu není považováno za zdanitelné plnění a daň na výstupu se neodvádí.

 

V Portugal Shopu máte mnoho možností, které víno můžete darovat a přitom si ho dát do daní. Výborným červeným nebo bílým portugalským vínem určitě uděláte radost a nemusíte si lámat hlavu s jiným specifickým dárkem.

Pokud si nebudete jisti, které víno můžete daňově uplatnit nebo budete chtít vytvořit kalkulaci dárkových vín pro vaši společnost, kontaktujte nás na emailu info@portugalshop.cz nebo na telefonu +420 606 024 340.

Tým 
Portugal Shop

Novinky

10.11.2017